Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en waartoe het dus moet worden herleid, wil men kentheoretisch en phaenomenologisch principieel grond vinden, bovenal naar de Christelijke bewustzijnshouding des geloofs5*). Het probleem der beweeglijkheid of actualiteit, die, phaenomenologisch gezien, het menschelijk bewustzijn naar bestaan, vorm en inhoud wekt, is het grondprobleem (wij wijzen er> vanwege de centrale beteekenis der zaak, nogmaals nadrukkelijk op) voor waarlijk gefundeerde kentheoretische overweging of phaenomenologische bezinning. Dit grondprobleem wordt achteraf gedrongen en veronachtzaamd, indien men, critisch of oncritisch, bij het menschelijk bewustzijn en zijn stuctuur en inhoud zonder naderen inkeer te zeer verblijft. Dit is geen afgetrokken speculatie (vooral de Theoloog hoede zich, dit te vermoeden) maar eenvoudige en nadrukkelijke constateering van het oerphaenomeen en oerprobleem der menschelijke bewustzijnsactualiseering in verband met de vraag naar Goddelijke Werkzaamheid.

Bedenken wij hierbij nu voorts, dat, volgens de Christelijke wereld-, levens- en Godsbeschouwing, ook volgens de reeds genoemde Bijbelgetuigenissen, de Geest geregeld met de Kracht of den Wü Gods wordt verbonden,

Sluiten