Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Levensuitgang); als Verwinnaar of Verheerlijker of Geest (de beste naam voor Levensvoleinder) .

Merken wij op deze phaenomenologische consekwenties, zoo blijkt tevens, dat de Trinitariër mede staat in het teeken der Albewogenheid, dus van de differentie of onderscheiding, die identiteit60) of vereeniging uit onderscheiding wordt; terwijl de Unitariër meer geaccentueerd staat in het teeken der Goddelijke Eenheid, aan welke, afgedacht van alle essentieele of existentieele beweging, haar Aseïtas wordt toegekend. De Trinitariër erkent deze Eenheid in Aseïtas ongetwijfeld ook61) maar hier wordt bewustzijns- en zijnsbewogenheid naar het „uit, door en tot"**) voorondersteld. Wij zouden ons weer te zeer op dogmatisch of religieus-philosofisch gebied begeven, indien wij een en ander nader adstrueerden. Voor ons phaenomenologisch doel volstaat, dat wij ook hier de Christelijke bewustzijnsgesteldheid als aanleiding tot de Christelijke zijnsvooronderstelling aangaande Drieëenheid hebben onderkend.

De menschelijke bewustzijnsgesteldheid toch wijst, duidelijkheidshalve nog eens herhaald, op deze grondervaring, dat zij zelve met haar inhoud ontstaat, bestaat en vergaat (op-

Sluiten