Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet, daar bewijst zijn bewustzijnsgesteldheid zich in het geloof en de zekerheid dat hij wordt verleid en aangeklaagd112), evenwel niet als een ding of dier maar als een mensch, dus als een naar zijnen aard redelijk-zedelijkverantwoordelijk, hoewel gebonden, wezen. Vandaar, dat onschuld tot val, val tot schuld wordt. Al hetgeen echter onmachtig of machtig heet, blijft en blijkt nochtans, naar wezenlijke overweging, afhankelijk en verantwoordelijk in éénen tegenover den Alverwerkelijker, dien de mensch Geest, God noemt113). Zoo blijken zoowel phaenomenologie als apologie geen intellectualistisch, afgetrokken, leeg begrippenspel maar volle, concrete werkelijkheids-constateering en concludeering. Zij blijken te zijn bezonnen overweging aangaande gesteldheden, die zich naar Goddelijke Openbaring in menschelijke bewustzijnsgegevenheid als wezenlijk aandienen. Beestmensen114) duikt op, Geestmensch moet geboren worden. De verwantschap naar de aarde aardsch, naar de natuurlijke afkomst, naar den verkeerden staat116), of welke termen men „geloovig" of „wetenschappelijk" zou willen toepassen, zijn heenwijzingen naar gegevenheid en gesteldheid, die nochtans niet blijven kunnen en mogen naar den waren

Sluiten