Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadrukkelijk moet daarom phaenomenologisch worden onderscheiden tusschen Geest en Woord, Wil en Wijsheid, actualiteit en idealiteit naar bewustzijn en inhoud, leven en leer. Deze twee gaan steeds en overal parallel waar het menschelijk bewustzijn in zijn tweeledigheid van het „actueel bewogen" en van het „ideëel vervuld" zijn openbaar wordt. De (Heilige) Geest, als Wil, als Actualisator, als Beweger is daarom ook terecht gezien als de Verwekker. En daarom ook wordt het Werk des Heiligen Geestes mede bijzonderlijk genoemd als het Werk des levens en des lichts, n.1. als het Werk der regeneratie en illurninatie van de Kerk en haar leven, en als het Werk der inspiratie van de Schrift en haar leer. Dogmatisch zou een en ander nader moeten worden uitgewerkt, voor ons doel, de phaenomenologie van hetChristehjkbewuslzijn,volsl^t,mdlenwijin deze principieel onderscheiden. Want ook hier is strenge en strikte eisch: „qui bene distinguit, bene docet." Allerlei verwarring en vereenzijdiging op religieus-christelijk en theologisch terrein vindt in het gebrek aan diepe en klare onderscheiding op dit punt haar oorzaak. Volutioneel en emotioneel aangelegden zullen (onder schijn van uitsluitend Christelijke overtuiging maar in den grond naar algemeen

Sluiten