Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het phaenomenologisch getuigenis aangaande bovenvermelde Christusvolheid aan den dag, aangezien op den Pinksterdag der Kerkopenbaring de Geest het al uit de Zoonsvolheid neemt, verkondigt, doorgeeft14*). Het spreekt wel vanzelf, dat wij hier spreken van de Kerk naar haar Wezen als de Onzienlijke, Algemeene, die van het begin der menschheidsgeschiedenis tot aan haar einde of voleinding aan allen tijd en alle plaats tegenwoordig blijkt naar de ware Geesteshouding14 9). De veelvuldige of pluriforme mstitueering der verschillende kerkvormen laten wij in dit verband gevoeglijk rusten. Pheanomenologisch kan het ook hier in hoofdzaak slechts te doen zijn om de centrale verhouding tusschen existentie en essentie, bewustzijnsgesteldheid en zijnsvoorondersteldheid. Alle kerkelijke onderscheidingen moeten met de Wezenseenheid der Kerk rekenen, zullen zij het Wezen van het Christendom niet aantasten.

Op de voortplanting van de Christus volheid in de Kerk kan niet genoeg de nadruk worden gelegd. Wie ook hier bij de uiterlijke formatie (al is die niet te onderschatten) blijft staan, zal naar die mate de wezenlijke generatie te kort doen. De ervaring leert, dat eenzijdige accen-

Sluiten