Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weduwe Nehssen te Zwartewaal uitbesteed. Omdat vrouw Nehssens vader Goppen heette, zou de jongen Cop heeten. Maar de dominéé verschreef zich en zoo werd het Gok en later Kokkie.

Deze Kokkie had op de vloot van De Ruyter den zeeslag hu Solebay meegemaakt. Kokkie moet, terwijl de Huyter in Hellevoetsluis vertoeft, met z'n vriend Jo een brief brengen naar Den Briel en een naar Hekelingen, waar De Ruyter een 'boerderij bezat. Laat in den avond komen ze te Zwartewaal, waar ze vrouw Nelissen, die huishoudster is bu den dominee, de schrik op 't lüf jagen Eindelijk komen ze in Hekelingen. Onderweg hebben ze van iemand die meeliep gehoord, dat er Heidens (Zigeuners) in de buurt zijn. 's Nachts verlaat Kokkie het hooileger om eens bij die Heidens te gaan kijken en daar wordt hu vastgehouden. Hij wordt willoos gemaakt en gekleurd en moet nu voor lip-lap (neger) doorgaan, daar de vorige neger Sidi net dood was. Als zigeuner-jongen beleeft hu allerlei avonturen. Ook z'n maats, die 'n anderen kant zijn uitgezworven, beleven veel, waarin een jongen belang stelt. Onder meer wordt een plan verijdeld om de Hollandsche vloot te Amsterdam in brand te steken.

Aanbevolen. P d Z

Schrijver: Been, Johan H.

Titel: De Scheepsjongen van den Gouden Leeuw. Uitgave van: H. Meulenhoff, Amsterdam Bijzonderheden: historisch verhaal, geschikt voor jongens van 9—15 jaar; prijs: in prachtband ƒ 1.75, ineenaaid ƒ 1.—. ' 6

Korte inhoud: In „De Portier van de Lange Poort" van ^zelfden auteur maken onze jongens kennis met Witte de Witt, die op de hofstede „Lagerwoude" woont bu z n moeder, die weduwe is. De familie van Witte is Doopsgezind, en omdat hij daarom niet vechten mag, laat hu zich door Dominee Leo van Nieuwenhoorn doopen. Intusschen wilWitte naar zee. Geen Huyghgen Schapendam, gezagvoerder van de „Gouden Leeuw", wil den jongen op zijn schip hebben. Daarvan wil moeder niets weten en zu doet hem in de leer bij Jochum Stof felsen, den kleermaker. Heel grappig springt Witte met Jochum en zn vrouw om, krijgt veel standjes en loopt ten slotte weg. Schapenham informeert bij Stoffelsen en krijgt heel wat te hooren over Witte. Niettemin komt Witte aan boord van de Gouden Leeuw en beleeft heel wat avonturen, vooral bu Kaap de Goede Hoop. Eindelijk wordt

Sluiten