Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontmoet daar z'n dubbelganger, die bijgenaamd is Coupe cheveux en door dien naam de schrik is van het eiland Voorne. Samen geraken zij in Engelsche gevangenschap en nu begint — om den tijd te dooden — Coupe cheveux met zijn dubbelganger 'n eigenaardig spel. Ze vertellen elkander haarfijn hun verleden en nu moet Harmen doen alsof hij Herman is en omgekeerd. De gevolgen blijven niet uit. Als ze uit de gevangenschap geraakt zijn, weet de vrijbuiter de plaats ie krijgen op de hoeve, die Harmen toekomt, terwijl Harmen-zelf als de gevaarlijke Coupe cheveux wordt opgepakt. Na heel wat geharrewar komt de waarheid aan 't licht en blijft toch ook Coupe cheveux buiten schot.

Beoordeeling: 'tls geen neutraal boek, zooals uit blz. 302 blijkt. Heel goed verhaal.

Aanbevolen. P. d. Z.

Schrijver: Been, Joh. H.

Titel: De Verspieders, een vertelling uit den tijd van Michiel de Ruyter.

Uitgave van: Gebrs. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal voor jongens van 10—16 jaar; omvang 327 blz. met 7 platen van Tjeerd Bottema. Zelfstandig verhaal, doch vervolg op: De avonturen van Kokkie en z'n maats. Prijs: ƒ2.50 ing., ƒ 3.50 geb.

Korte inhoud: 't Verhaal begint met een onderhoud tusschen Prins Willem IH en Michiel de Ruyter, waarbij de eerste verklaart dat er een eind gemaakt moet worden aan het verraad, waardoor z'n geheimste plannen aan den vijand bekend worden. De Ruyter heeft een tweetal scheepsjongens, die als verspieders er op uit kunnen; 't zijn Kokkie en Okkernoot. Zij worden quasi als schelmen van de vloot gejaagd en beginnen dan een zwerftocht naar bet Fransche hoofdkwartier. In Dordt raken ze elkaar kwijt, doordat Kokkie door een Franschen schelm, Rooie lelie, half dood geslagen wordt. Kokkie wordt verpleegd door een Mennisten-familie, daar opgepakt als verdacht van inbraak te Heenvliet, gered door Rooie lelie, die met Kokkie te kijk wil gaan, omdat hij hem aanziet voor een liplap. Kokkie en Okkernoot vinden elkaar weer en door allerlei avonturen heen houden zij hun doel in 't oog en dat doel wordt bereikt. Aan 't eind van 't verhaal leveren ze den Prins een partij geheime brieven en spelen hem zoo de draden van het verraad in handen.

Beoordeeling: Een frisch, boeiend historisch verhaal, zooals de Auteur er ons al zooveel gaf. Zonder voor-

2

Sluiten