Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig voor de schoolbibliotheek, behoudens de gewraakte uitdrukkingen. Aanbevolen. G. D.

Schrijfster: Garla. (pseudoniem). Titel: Donkere dagen.

Uitgave van: Kemink en Zoon, over den Dom, Utrecht, Bijzonderheden: Oorspr. werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10—16 jaar. Prijs alleen ingen. f 0,60. Omvang 72 blz. Het verhaal is een bekroond antwoord op een prijsvraag voor gescbi'kte jeugdlectuur.

Korte inhoud: Het gezinsleven van de familie Brandsma is het onderwerp van dit verhaal. Jaap, een dèr jongens, is op een kantoor, doch wordt door een verkeerden vriend verleid tot het doen van frauduleuze handelingen, 't Wordt ontdekt en Jaap, om den toorn van Vader te ontgaan, vlucht naar Rotterdam, met het plan als blinde passagier naar Amerika te gaan. Lntusschen komt hij, om voorloopig onderdak te hebben, terecht bij een vroegere dienstbode van dé tamilie Brandsma, die in Rotterdam getrouwd woont. Haar man zendt een telegram naar de ouders van Jaap, zoodat die weten, waar hun jongen zit. Ondertusschen is thuis kleine zus ziek geworden en in haar ijlende koorts roept zij voortdurend om Jaap. Als ook de dokter zegt, dat alleen de aanwezigheid van Jaap zus redden kan, fietst Riek, 'n zuster van Jaap, naar Rotterdam. Jaap keert onmiddellijk met Rieks fiets naar huis terug. Zus wordt beter en de verzoening komt tot stand.

Baoordeeling: 'n Uitnemend verhaal; in n boeienden verhaaltrant worden ons hier de moeilijkheden geteekend, waarmede onze rijpere jeugd heeft te worstelen, 't Is heel natuurlijk verteld en 't moet dan ook in alle jeugdbibliotheken een plaats vinden.

Aanbevolen. p- de *■

Schrijver: Garla. Titel: De Tweelingen. Uitgave van: Meinema, Delft.

Bijzonderheden: oorspr. verhaal voor meisjes van 7—9 jaar; prijs: ingen. f 0.85, gec. f 0.95. Bij bestellingen vanaf f 10.— halve prijs. mM

Korte inhoud: Een aardig klein-kmderverhaaltje. Zelis een paar keer een denken aan v. d. Hutet: Tik, tik gaat het in de kamer. Dat doen de breipennen. Tik, tik gaat het buiten. Dat doet de rejren tegen de ramen; of: Mijn wandelstok.... wacht maar.... ik zal ze helpen.... dieven in mijn huis, diéven

Sluiten