Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Eskimo geeft het verhaal 10 avonturen van Kek. 1. Op zijn vlucht voor wolven verdwaalt hij met zijn slee; zijn vlug gebouwde ijshut bewaart hem en zijn honden tegen doodvriezen. 2. Hij harpoeneert door een „ademgat" een groote zeehond, die hem echter met zijn eigen touw tegen het ijs gedrukt houdt Gelukkig komt vader hem na uren redden. 3 en 4. Bezoek van een blanke, die, juist op tijd voor Kek en zijn neefje, een beer neerschiet 5 en 6. Tocht naar het Zuiden, om hout en andere voorraden op te doen. Kek wordt erg sneeuwblind. 7 en 8. Indianen, de natuurlijke vijanden van de Eskimo's, komen met den blanke in hun kamp. Toen het zusje verdwaald is, verdenken ze dadelijk de Indianen van kinderroof. 10 Kek valt in een ijsspleet en worstelt om zijn leven met een beer. Dit laatste gebeurt op de terugreis naar huis.

Beoordeeling: 'tls een eenvoudig en toch spannend verhaal. De avonturen vormen de kern, waaromheen zich alle bijzonderheden omtrent het Eskimo-leven groepeeren. De jongens (zelfs meisjes) hebben met het boek genotvolle uurtjes.

Hartelijk aanbevolen. A. K.

Schrijver: N. v. Hichtum. Titel: Afke's Tiental.

Uitgave van: Gebr. Kluitman, te Alkmaar.

Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor den leeftijd van 8 tot 12 jaar; ingen. ƒ2, geb. ƒ2.90; omvang: 206 bladz.; 5e druk.

Korte inhoud: In het Friesche arbeidersgezin van Marten en Afke is pas het tiende kindje geboren. Om de groote zorgen wat te verlichten neemt de oudste dochter twee zusjes mee naar haar dienst in de stad voor 14 dagen. Na een dag zijn ze al weer terug; oud en jong verlangen al even hard. Van de andere kinderen eveneens allerlei avonturen. Vader vertelt op een avond haast te smakelijk van een slimmen dief. Met den oudsten zoon, die met verlof thuis komt, gaat circa de heele familie op een Zondag uit varen, waarbij ongelukjes van allerlei aard.

Op bladz. 206: „Marten", zei ze, „wat hebben wij toch beste, brave kinders!" Marten lachte: „Afke", zei hij op precies denzelfden toon: „wat hebben onze kinders toch 'n goeie, beste moeder!"

Beoordeeling: Deze 2 zinnen zijn de korte inhoud van dit gezellige, dikwijls ontroerende boekje, 'tls wel geen christelijk gezin (wat het meest uitkomt door het gebruik van den Zondag: stoppen en naaien, koopen en uit

Sluiten