Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloofd, als hij door dezen ten onrechte van brandstichting beschuldigd wordt. Gelukkig blijkt zijn onschuld. Rmus is de dader. Ten slotte redt ouwe Bram drie jongens, die bij stormweer met zgn boot waren gaan varen. Ten gevolge van, de ontbering wordt hij ziek en sterft, nadat hij eerst vrede heeft gevonden. Door deze geschiedenis is heengevlochten het leven van Hein, Mies' broertje, die in de kracht Gods tegen zijn zonden strijdt en overwint.

Beoordeeling: Van dit boek moet een goede invloed uitgaan op het gemoed der jongens. Uit zielkundig oogpunt zal het door, alle jonge lezers met even gemakkehjk zijn te- verstaan. Mooi is de teekening van Heins strijd tegen zichzelf, van welken strijd Salomo reeds zeide: „Hg, die zichzelf overwint, is sterker dan hg, die een stad inneemt". Hier en daar vertoont dit verhaal overkomst met „Zoo'n vreemden jongen", als de schrijver het heeft over den wilden wind, waartegen de jongens optornen; over de duïlen, die, met petroleum overgoten, zoo mooi branden. Uit een oogpunt van stijl is het lang niet 't minste van Van de Hulsts pennevruchten. Aardig is het gebruik van 't stafrijmde wikte wind — blijde liedjes — dol blij — 't rmschende riet — donkere stormwolken dreigden m duistere verten — in hot ruizelend riet weeklaagde do wind — enz.

Hartelijk aanbevolen. q. jj

Schrijver: van de Hulst, W. G.

Titel: Zoo'n vreemde jongen.

Uitgave van: G. F. Gallenbach te Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; 4e druk; omvang 108 bladz., met 12 teekeningen van Frans van Noorden; prijs f 0.60 gec, geb. f 1.05; groote uitgave geb. f 1.60.

Korte inhoud: Van de Hulst teekent in dit verhaal het huiselijk leven van een familie op een eenzamen watermolen, te midden van slooten en plassen. Daar leeft ook Hans, 't oudste zoontje, z'n eigen intiem jongensleventje, met z'n vreugde en droefheid, z'n droomen en idealen' Vader voedt hem reeds vroeg op tot zelfstandigheid, laai hem alleen met de kleine boot op den plas zwalken, wat tot gevolg heeft, dat hij op een mistigen Wintermiddag verdwaalt. Hij heeft den dokter overgezet en ontvangt als belooning een uitnoodiging voor 't Zondagschoolfeest op den volgenden dag. Door 't lange uitblijven van Hans worden zijn ouders zeer ongerust. Terwijl vader gaat zoe-

Sluiten