Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch dan komt ook zij er bovenop. Ook hier volgt de bekeering.

Beoordeeling: De stijl is niet feilloos. Er zouden wel distels te plukken zijn. De schrijfster is wel een beetje roekeloos met den tijd omgesprongen. Ook geloof ik niet, dat in Londen een jongen 3 dagen in de gevangenis wordt opgesloten, omdat hij een meisje geslagen heeft. Het is een Londensch verhaal, volgens het bekende recept: erg ongelukkig — veel rjjke en altijd helpende weldoeners, vlotte bekeeringen (hier nu niet bepaald a la minute) en voor de rest: eind goed — al goed.

Een opmerking: Ais Eduard Fanny vindt, onder de brug gebogen, vraagt hij: „vertel me eens waarom je hier zoo ligt, heb je geen tehuis". Dat is van hem, die datzelf zoo vaak gedaan heeft, haast niet aan te nemen.

De illustraties (vele!) van Joha. v. d. Ruit zijn goed. Fanny is steeds iets te modieus geteekend, de schooier altijd goed. Mag hij op blz. 34 in die schoone keuken z'n pet op houden? Hoewel niet erg dwepend met deze soort jeugdlectuur kan dit werk met mate worden

Aanbevolen. J. R.

Schrijver: Eeuning, F.

Titel: De jongen achter- de schutting.

Uitgave van: Bosch & Keuning te Baarn.

Bijzonderheden: Oorspr. werk, omvang 159 bladz., 2e druk, 36 ill., geschikt voor jongens en meisjes van 9—13 jaar. Prijs: ƒ 1.90 geb.

Korte inhoud: Bertus, de 12-jarige zoon van 'boer Veldhuis, is een knaap met een hoogmoedig trekje. Als hij alleen met de dienstbode 's avonds op de boerderij is, steelt een roodharige woonwagenjongen zijn witte konijnen. Daar bij 't geopende konijnenhok een mes en een knoop van Hendrik Bakker, een schoolkameraad, gevonden worden, wordt deze ten onrechte van diefstal verdacht. Onderwijzer, veldwachter, noch Burgemeester kunnen Hendrik tot bekentenis brengen. Ten slotte blijkt H.'s onschuld. Hendrik is woedend en zint op wraak. Moeders wijsheid in de opvoeding, vrome vrouw als zij is, weet Hendrik van zijn wraakgedachten af te brengen. In de school wordt hij bij onderwijzer en leerlingen in zijn eer hersteld. Maar.... Bertus blijft haatdragend. — Anneke, 't ziekelijke kleindochtertje van den veldwachter en Hendriks vriendinnetje, wordt de oorzaak, dat de diefstal uitkomt. — Afgunstige Bertus, bevreesd bij een schoolwedstrijd den prijs te moeten missen, vernielt het

Sluiten