Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee roofsteden. De Vos van Berkenheim is hier Ogier, die van twee walletjes tracht te eten door èn den Keizer èn den Graaf tot vriend te willen honden.

Beoordeeling: In dit historisch verhaal zit geest en leven, 'tls vol humor en romantiek. Al ontbreekt het Christelijk element niet geheel, van veel beteekenis is bet niet. Louwerse wil neutraal blijven; dat blijkt uit al zijn boeken. Toch heeft het verhaal voor de hedendaagsche jeugd nog déze waarde, dat haar historische kennis betreffende het tijdvak der middeleeuwen verrijkt wordt.

Aanbevolen. G. D.

Schrijver: Louwerse, P.

Titel: Trouw en ontrouw.

Uitgave van: P. van Belkum Az., Velp.

Bijzonderheden: Oorspr. werk, 4e druk, met titelplaat; geschikt voor jongens en meisjes van 10—14 jaar; omvang 190 blz.; prijs f0.65 ing.

Korte inhoud: Een historisch verhaal uit de laatste regeeringsjaren van den Hollandschen graaf Wülem II, Roomsch Koning, een vervolg op „De Vos van Berkenheim".

In dit verhaal komen dan ook dezelfde personen voor. Speelde het vorige verhaal meer in Duitscnland, dit behandelt den strijd tusschen de Hollanders en Vlamingen over het bezit van Zeeland.

Beoordeeling: Weer een historisch verhaal met wat veel „historie de bataille", al wordt de beschavingsr geschiedenis niet geheel vergeten. Natuurlijk neutraal-

Toch zit er in 't verhaal veel opvoedende kracht, door de voortreffelijke karakterbeschrijvingen van Willems broeder Floris, van den dichter-zanger Lodewijk van Vaelbeke, e.a.

Aanbevolen. G. D.

Schrijver: Louwerse, P.

Titel: Peter de Wolfsjager.

Uitgave van: P. van Belkum Az., Velp.

Bijzonderheden: Oorspr. werk; 2e druk, met titelplaatGeschikt voor jongens en meisjes van 10—14 jaar; omvang 160 blz.; prijs f0.65 ing.

Korte inhoud: Peter de Wolfsjager, de vroegere om z'n geloof vervolgde Baron Charles de Vaucouleur3, woont in de bosschen bij Bouillon en zuivert de omgeving van wolven, maar is ook de helper van eiken vervolgde, waarnaar Alva of De Vargas zijn vingers

Sluiten