Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haal is een bekroond antwoord op een prijsvraag voor geschikte jeugdlectuur voor de Chr. scholen.

Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons naar een dorp in Noord-Holland, dat vlak achter den Zuiderzeedijk gelegen is. Hoofdpersonen zijn twee jongens, Jo van der Boom, het zoontje van het hoofd der school en Jan Smit, de zoon van een boer. Op den avond van de overstrooming gaat Jo mee naar Jan's huis. Wegens het hooge water moet er aan den dijk gewerkt worden en de beide jongens gaan mee kijken; mogen straks mee helpen om met auto-lantaarns bij te lichten. Als ze op de boerderij terug zijn en Jo naar huis zal gaan, wordt hij reeds door het water overvallen en blijft hij op de boerderij. Later in den avond zullen Jan en Jo een paard uit de weide jagen, als het vee geborgen moet worden voor het water, doch daarbij raken ze te ver van huis, kunnen niet meer terug en maken een vreeselijken nacht door. De familie Smit komt in een roeiboot bij de school, waar tal van dorpelingen op den zolder zitten. Eerst den volgenden morgen komen de jongens terecht.

Beoordeeling: Dit is een zeer spannend boek, heel onderhoudend verteld en door en door degelijk, zonder in preekerij te vervallen.

Aanbevolen. p. de z.

Schrijver: H. te Merwe.

Titel: In Gods hand.

Uitgave van: W. D. Meinema, Delft.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk van 148 blz.; goed geïllustreerd. Gebonden: f 1.50. Leeftijd 12 jaar en ouder. Bij bestellingen vanaf f 10.— halve prijs

Korte inhoud: Najaar 1918. Een Christelijk gezin ondervindt de moeilijkheden van den distributietijd, terwijl de oudste zoon soldaat is Dan: Revoluties in het buitenland, de Duitsche keizer vlucht.

Gevaar voor revolutie ook in ons land. Troelstra's dreiging en zijn vergissing. Regeeringsgetrouwen in Den Haag. De huldebetooging op het Malieveld. De hoofdpersoon temidden van al dit gebeuren is de jongste zoon van bovenbedoeld gezin, Leo, die zorgt, dat hij zoowat alles meemaakt en van de rest in allen gevalle goed op de hoogte komt

Beoordeeling: 'tls een uitstekend boek over wat ons ouderen nog versch in 't geheugen ligt en wat de meesten van ons intens hebben meegeleefd. In bevattelijken vorm wordt het wereldgebeuren aan de jeugd aange-

7

Sluiten