Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op boeiende wijze wordt de schipbreuk beschreven. De moedige loods waagt daarna nog menigmaal zijn leven om menschen te redden. Als na 1800 de handel stil ligt, heeft men zijn diensten niet meer noodig en wordt hij vergeten. Door de Franschen wordt hij evenwel tot sluismeester te Goes aangesteld, maar als in 1813 de omwenteling tot stand komt, wordt hem in 14 maanden geen loon uitbetaald en lijdt hij de grootste armoe. Een verzoekschrift aan den Koning brengt echter verbetering en zijn laatste levensdagen zijn minder somber.

Beoordeeling: Het laat&te gedeelte is veel minder boeiend dan het eerste. De strekking is uitstekend.

Wel aanbevolen. E. H.

Schrijver: Stamperius, J.

Titel: Van drie jongens en een vrijen Zaterdagmiddag.

Uitgave van: Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: Oorspr. werk voor jongens (en meisjes) van 10 jaar en ouder. Omvang 125 blz. Prijs: geb f 1 20, ingen. f 0.75.

Korte inhoud: De avonturen van de drie „Japen", Jaap van den bakker, Jaap van den dominé en Jaap van den schipper! Li 't bijzonder die, welke zij beleven op een vrijen Zaterdagmiddag! Tal van jolige tafereeltjes!

Beoordeel ing: Een boek, dat we van harte kunnen aanbevelen. Buitengewoon frisch geschreven! De jongensavonturen zijn alle van onschuldigen aard en op kostelijke wijze verteld. Dit is neutrale lectuur, die we gerust in onze bibliotheken een plaats kunnen geven! Het verbaal wordt gevolgd door een tweede, getiteld: „De Sasmeester en zijn pleegzoon", eveneens van goede kwaliteit.

Aanbevolen. G. D. K.

Schrijver: Stamperius, J.

Titel: Drie jongens op een schip.

Uitgave van: Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: Oorspr. werk voor jongens (en meisjes) van 10 jaar en ouder; omvang 150 blz. Prijs: geb. f 1.20, ingen. f 0.75.

Korte inhoud: De drie „Japen" gaan met een schip op reis naar Rotterdam. Ze vertrekken uit hun geboorteplaats in Zeeland en varen door de Zeeuwsche stroomen naar de groote havenstad. Ze beleven weer tal van avonturen.

Beoordeeling: Het verbaal geeft een aardigen kijk op 't leven van een vrachtschipper! Als tevoren moeten we

Sluiten