Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer onze bewondering uitspreken over de Tertelkunst van dezen schrijver!

Een uitstekend boek! Goed geïllustreerd door J. G. Kesler.

Aanbevolen. G. D. K.

Schrijver: Stamperius, J.

Titel: De oude veldwachter.

Uitgave van: Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: oorspr. werk; omvang + 150 blz. Zeer geschikt voor jongens (en meisjes) van 10 jaar en ouder. Prijs f 0.75 ing., f 1.20 geb.

Korte inhoud: In dit deel der „Drie Japen-serie" speelt de oude veldwachter uit de geboorteplaats der drie vrienden een hoofdrol! Een perendiefstal! Tot besluit een grandioos feest ter eere van den jubileerenden veldwachter. Dit feest is voornamelijk door de jongens op touw gezet!

Beoordeeling: Gelukkig! Geen flauwe grappen ten koste van den veldwachter! Integendeel: al striemt de stok van den ouden baas wel eens hard, geen jongen draagt hem daarom een kwaad hart toe.

't Mooie van deze serie is en blijft toch, dat ze allemaal zulke eenvoudige dorpstooneeltjes beschrijven; 't leven van eenvoudige dorpsmenschen tot onderwerp hebben. Het dorpsfeest b.v. in dit boek is kostelijk verteld.

Aanbevolen. G. D. K.

Schrijver. Stamperius, J.

Titel: Drie kwajongens.

Uitgave van: Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: Oorspr. werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder; omvang 150 blz.; illustraties van B. Reith; ingen. f 0.75; gebonden f 1.20.

Korte inhoud: Allerlei dwaze streken van de drie „Japen". Ernst en luim wordt echter op goede wijze afgewisseld. Aan 'tslot van 'tboek wordt over de tcekomst der drie „Japen" beslist Ze „treden het leven in".

Beoordeeling: De drie „kwajongens" bedreven s o intijds domme, meermalen dwaze, maar nooit slechte streken.

Zoo beoordeelt Stamperius zelve aan 't einde zijn werk.

We kunnen ons bij dit oordeel aansluiten. Inderdaad hebben we hier een boek met jongens-

Sluiten