Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden dat ze den Heere vreesden. Zij hielden God voor oogen en rekenden in alles met Zijn wil".

Op blz. 124: „De godsdienstige menschen hielden het gezin van Ros voor een gezin, dat op 't gebied van godsdienst maar mee deed voor spek en boonen".

't Scheldwoord: moordenaarsgebeente op blz. 68 valt erg uit den toon. Jongeheer Roel (15 jaar) debiteert op blz. 71 dit van de school: „Ik ben dien kinderboel ineen* zat geworden. Een mensch wordt daar wel al den dag ouder en grooter, maar dommer. Ik moet er mee breken, of ik ben voor de maatschappij een verloren man".

Daar deze bezwaren niet overheerschen, toch wel:

Aanbevolen. J- In¬

schrijver: Veltman, Jan.

Titel: Van een jonker die werkman, en van een boendermaker, die jonker wilde worden.

Uitgave van: G. F. Callenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspr. werk, leeft. 11—13 jaar; omvang 156 blz. Prijs gecart. f 0.65, geb. f 1.10.

Korte inhoud: De jonker is eigenlijk geen jonker, maar de zoon van een tuinbaas op een .^eerlijkheid". Na den dood van den vader wordt hij door de „Freules van 'thuis" opgevoed, die hem willen laten studeeren. Toen wil de jonker liever z'n handen uit de mouwen steken. Linze, de kleine borsteljongen, wil wel graag een jonkerleventje leiden.

Om jonker Johan van zijn lust-tot-handenarbeid te genezen, worden de rollen omgekeerd. Johan gaat werken ook bn Klaas de schaapherder en Linze komt op 'thuis om jonker te zijn en letters te eten. Maar de zaak draait anders, dan de freules verwacht hadden. Johan zet door en Linze loopt weg. Ten slotte krijgen beiden hun zin: De jonker mag leeren èn werken en de boendermaker wordt een flinke knecht

Beoordeeling: Een aardig boek en veel natuurlijker en gezonder dan Vadertje Wim en Roel Ros. Het „overvrome" gepraat van de jongens is er uit geweerd. Qp blz. 18 nog hiervan een tikje Den Scheper met zijn boek met groote letters (= het kerkhof) past dit beter. En uit zijn mond klinkt het natuurlijker en aannemelijker.

De illustraties van E. J. Veenendaal zijn goed.

Aanbevolen.

Sluiten