Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver: Veltman, Jan.

Titel: Gorloo en de 'kleine Veedrijver.

Uitgave van: G. F. Gallenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspr. verh., leeftijd 9—12 jaar; omvang 157 blz. Prijs ƒ 1.20.

Korte inhoud: De kinderen van de familie Van der Linde gaan in Gorloo, een „nullig gehucht", logeeren. Een van de jongens gooit een kleinen, vermoeiden veedrijver tegen den grond, waarover hij wordt onderhouden, en waarvan hij het lafhartige inziet. Hij wil dus zijn kwajongensstreek goedmaken, doch kan het ventje niet meer vinden.

Dan speelt in het verhaal een jonge, van huis weggeloopen kunstschilder, een rol, die later „ontdekt" wordt natuurlijk door tusschenkomst der, nu veel ouder geworden kinderen v. d. Linde.

Vele jaren later komt bij Wout. v. d. Linde een colporteur voor de op te richten Ghr. school te Gorloo, die blijkt de kleine veehoeder te zijn. Nu kan het goedgemaakt worden, wat hij in z'n jeugd misdeed en hij doet dat, door den ex-veedrijver op slag compagnon te maken in z'n zaken, daar hij een op en top handelsman blijkt te zijn.

Beoordeeling: Een beetje sentimenteel verhaal met veel „toevalligheden", waar overigens geen kwaad van te zeggen valt. Die huilende en weenende en ontroerde mannen nemen we op den koop toe. De plaatjes van Van Noorden zijn een beetje ouderwetsch.

Aanbevolen. J. R.

Schrijver: F. B. van Velzen. Titel: Een schipbreukeling bij kalme zee. Uitgave van: J. van Bleek, Den Haag. Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, 152 blz., gecart. Prijs f2.75.

Inhoud: Willem is de zoon, die niet leeren kan en later niet oppassen wil. Als hij dan bij een baas gedaan wordt, leert hij wel veel kwaad van makkers op 'twerk en op de straat. Hij is thuis in alles de mindere van zijn knappe flinke broer Leo. Ook de mindere in liefde, want Vader en vooral Moeder behandelen hem vaak vreemd.

Als W. op kantoor komt, komen de moeilijkhheden. Mooie vriendjes, 's avonds uit, bioscoopbezoek en schulden. Hij valt in handen van woekeraars en besteelt z'n vader. Zijn vlucht kan niet baten en voor de rechter hoort hij z'n vonnis: een jaar naar een opvoedingsgesticht.

Sluiten