Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROND KERSTMIS

In Rome nu werd door den Paus op het Kerstfeest oorspronkelijk slechts ééne H. Mis gezongen in^Smtjieter. Later schijnen de gebruiken van Jeruzalem aldaar bekendheid gekregen te hebben. De Romemen wilden in de H. Stad van Italië nabootsen, wat in de H. Stad van Palestina ge-

^^verbeeldde de kerk van Maria Maggiore voor de geloovigen der pauselijke stad 's Heeren Geboorteplaats VcT hen was die basiliek gewoonweg Bethlehem, gehjk die van het H. Kruis hun als Jeruzalem gold Daarom wüde de Paus in het middernachteUjk uur met zijn gemeente naar het Romeinsche Bethlehem trekken, geluk de bisschop van Jeruzalem in dien nacht met zijn geloovigen zich naar het echte Bethlehem begaf. In Maria Maggiore werden plechtig de Metten gezongen en daarna droeg de Paus in het nachtelijk uur m gehemde basiliek het H. Offer op. Na een korte rultpooze begaven de kerkgangers zich dan naar de oude ^Pieterskerk, waar van oudsher de plechtige Hoogmis op Kerstmis plaats had. Terwijl de stoet onderweg was zongen in Sint-Pieter de koorzangers met veel luister ten tweeden male de Metten en tegen het emde ervan bereikte Z pauselijke stoet de genoemde basiliek; Ondertusschen stond de zon aan den hemel en onmiddellijk begon de H. Vader ziin tweede Mis.

En in Jeruzalem én in Rome derhalve m den aanvang eene dubbele Eucharistie-viering.

In lateren tijd, toen de keizers van Constantinopel hun macht beter konden laten doen gelden, vestigden zich op oen Palatijnschen heuvel in Rome veleBy^tijnsche grootheden Midden in dat voorname *^arti<* lf de Eek der H. Anastasia, in zekeren zin de hofkerk van denSatijn. De Patrones der kerk stond in haar wi,k en tï hedRome hoog in aanzien. Haar feestdag viel op 25 Dec.

t. Maria Maggiore is gebouwd ^ Paw^eri- (352-3<*) dus tamelijk dicht bij de invoering van het Kerstfeest.

Sluiten