Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 14. La hufa fero.

Patro kaj filo promenis de la vilago al la urbo.

Ui iris sur longa larga vojo.

Sur la vojo kus is hufa fero (hufofero).

La patro diris: Karlo, tie kulas hufofero, prenu gin!

Sed Karlo pensis: Mi ne volas klini min por preni la malpuran feron kaj li ne prenis gin.

La patro diris nenion sed prenis mem la hufoferon.

Li vendis gin al forgisto.

Nun la patro kaj Karlo iris al la vendejo.

Tie staris vendistino post longa tablo kun Êerizoj.

La patro acetis Êerizojn per la mono de la forgisto.

Nun la patro kaj Karlo returnen promenis al la vilago.

Karlo pensis: Cu mia patro ne donos al mi Êerizojn?

Sed la patro ne donis ilin.

Post momento li faligis Êerizon sur la vojon.

Karlo klinis sin, prenis kaj mangis la Êerizon.

Post du minutoj, ree Êerizo fa lis sur la vojon kaj ree Karlo klinis sin por preni la Êerizon.

En la papera saketo estis dudek Êerizoj kaj la patro dudek fojojn faligis Êerizon sur la vojon.

Karlo tre amis Êerizojn kaj li klinis sin dudek fojojn.

Post duona horo la papera saketo estis malplena kaj la patro forjetis gin kaj al Karlo li diris:

Cu vi scias Karlo, ke vi klinis vin dudek fojojn por mangi la Êerizojn?

Cu vi scias, ke mi acetis la Êerizojn per la mono de la forgisto, al kiu mi vendis la hufoferon?

Karlo hontis kaj pensis:

Sluiten