Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanvankelijk iets anders, is in Januari 1930 de verdeeling van het deel der opbrengst, dat aan het N.J.I. komt, als volgt door het volledig bestuur vastgesteld:

1. 1/8 deel blijft aan het N.J.I. Hieruit moeten de reclamekosten voor de geluktelegrammen (LX) bestreden worden tot een maximum van ƒ250.

2. Als leidraad bij de verdeeling der geluktele* grammen zal in het vervolg de gedachte geno* men worden, dat de groote landelijke vereeni* gingen zooveel mogelijk gesteund dienen te worden en dientengevolge is omtrent de ver* deeling onder de Jeudvereenigingen besloten:

a. uit de opbrengst 1929 alle vereenigingen te doen deelen, die ook gedeeld hebben in de opbrengst 1928 onder mededeeling, dat dit voor het laatst zal geschieden;

b. te beginnen met de opbrengst 1930 deze alleen te bestemmen voor de landelijke orga* nisaties.

c. als maatstaf voor de verdeeling te hand* haven het aantal jeugdigen, dat maande* lijks de Vereenigingen bezoekt, daarbij ver* schillend waardeerend, de verschillende leef* tijdsgroepen. Deze waren: onder de 12 jaar, 12—14 en 14—18 jaar.

Deze zullen nu worden: onder de 12 jaar,

12—16 jaar en 16—21 jaar.

De verhoudingen bij de verdeeling zijn 1:3:2.

Sluiten