is toegevoegd aan uw favorieten.

Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het jaar daaraanvolgende, 1685, zou voor Bayle een waar ongeluksjaar worden wat betreft de lotsbedeeling zijner naaste verwanten. Want kort na elkander heeft hij drie zware verliezen te betreuren, die hem gansch eenzaam achterlaten. Eerst sterft zijn jongere broeder op 24-jarigen leeftijd als student te Parijs na een riekte van slechts weinige dagen. Daarop komt in Maart rijn grijze vader op 76-jarigen leeftijd te overlijden. En eindelijk, nadat in October van dat jaar na een 87-jarig bestand het edict van Nantes was herroepen, sterft in November rijn oudere broeder Jacob ten gevolge van ondervonden ergerlijke behandeling, toen hij geweigerd had rijn Protestantsch geloof vaarwel te zeggen en die naar het heette ook te wijten was aan een soort van wraakneming over Bayle als schrijver van de critiek op Maimbourg's boek.

Zijn troost voor al die verliezen zoekt Bayle in een des te harder arbeid, totdat hn weer eens, evenals in zijn jeugd, de overdrijving daarvan moet bekoopen met een uitputting en mzinking ten gevolge van overwerken. In Febr. 1687 moet hij maandenlang allen arbeid onderbreken en genering gaan zoeken eerst in Kleef, later in Aken. Zijn riekte duurt juist een jaar lang tot Febr. 1688; en nadat reeds in Oct. 1685 ook rijn beschermer Van Paets was overleden en hij voortdurend bleef blootstaan aan de hevige aanvallen van zijn collega Jurieu, denkt hij er een oogenblik over, maar liever naar Berlijn te verhuizen. Hiervan is wel niets