Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hemelvaartsdag zijn discipelen uitzendt om de geheele wereld tot het geloof te brengen, dan zegt Hij, dat zij allen die gelooven, moeten doopen „in den naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes".1) Deze drie namen staan dus blijkbaar in de plaats van den éénen naam: God.

Die drie namen zijn zeer oud. Reeds het Oude Testament kent ze. God draagt in het Oude Testament verschillende namen, vooral den naam „Heer" ontmoeten wij telkens. Maar Hij heet ook meermalen „Vader".2) Soms spreekt het Oude Testament van den „Engel des Heeren", die ook als de Heer zelf voorgesteld wordt, die dus blijkbaar God volkomen vertegenwoordigt.3) Ook spreekt het van den Geest Gods, bijv. bij de schepping,4) of als het beginsel der profetische leiding.6) God heet meermalen een Verlosser, maar ook heet het telkens, dat God een groot en goddelijk Verlosser zal zenden,6) en dat Hij zijn Geest op heerlijke wijze zal uitdeelen.7)

De naam V a d e r is in het Nieuwe Testament de gewone naam voor God geworden, de heerlijkste naam; God is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Dat heeft vooral Jezus Christus ons geleerd.

Die Jezus Christus heet Gods Zoon. Hij noemt God zijn Vader, maar heel anders dan God Vader is van alle menschen. Hij spreekt tot de menschen altijd van God als „uw Vader", en ten opzichte van zichzelf als „mijn Vader"; nooit zegt Hij „onze Vader". God is dus op zeer bizondere wijze de Vader van Jezus Christus.*) Jezus zegt. dat Hij en die Vader één zijn.9) Alles heeft die Vader Hem in handen gegeven, en niemand kent dien Vader dan de Zoon, en de Zoon openbaart dien Vader aan de menschen.10) Hij heeft

') Mt 28:19.

2) Deut 32:6, Is. 63: 16, 64:8. *) Ex. 3:2. 4. «) Gen. 1:2.

•) Richt 3 : 10, Mich. 2 : 7. 3 :8, Agg. 2 :5, 6.

») Is. 9 : 5, 6. 42 : 1—*, 53 : 4, 5, 11.

') Joël 2 : 28, 29, Is. 32 : 15. 44 :3, Ezech. 39:29.

») Mt 5 : 16, 7 : 21. Joh. 8 : 38, 49, 20 : 17.

•) Joh. 10:30.

»•) Mt 11:26, 27, Lk. 10:22, 33:29, Joh. 3:35. 5:18—23, 10:15, 13:3, 14:9, 17:2, 6, 8, 26.

Sluiten