is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

TEN GELEIDE 5

INLEIDING 7

VERANTWOORDINGE 23 «/

Corte Tafel 25

T' Verantwoorden 29

Daghement teghen den Prince 82 'f'**"

d' Antwoorde des Princen opte brieyen van Dagemente 89

Antwoorde des Princen aan den Hertoghe van Alven 97

VERKL ARINGHE 99 * * ) ,

WAERSCHOWINGHE 117 '

HERTGRONDIGHE BEGHEERTE 129 7 ' 5Y