is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

t

De afsluiting in Kelsen's staatstheorie van het rechtssysteem, dat den staat zou kenmerken, door een hypothetischen „grondnorm" kan niet in de constructie van de overige deelen van dat systeem gefundeerd worden geacht.

II.

De drie-sferentheorie is in zooverre juist, dat het gebied, waarop een lager orgaan — de provincie, de gemeente — regelend kan optreden, bepaald moet worden geacht niet aüeen door de grenzen Van het gebied, welks regehng hoogere organen aan zich hebben getrokken, maar ook door eigen grenzen, die, wisselende met de ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen, het lagere orgaan beletten in bepaalde deelen van het individueele en sociale leven in te grijpen.

III.

De besluiten, waarbij gemeentebesturen bepalen, dat bij de aanbesteding van werken, die van gemeentewege zuüen plaatehebben, zal worden voorgeschreven, dat aüe of een zeker deel van de voor de uitvoering dezer werken aan te nemen arbeiders ingezetenen der gemeente moeten zijn en/of, dat al het materiaal of een deel daarvan, dat voor uitvoering dezer werken benoodigd zal zijn, van ondernemingen, die in de gemeente gevestigd zijn, betrokken moet worden, behooren, als in strijd met den geest van de Grondwet, op grond van strijd met het algemeen belang te worden vernietigd.