is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jedesmal die aufstrebende Klasse ihre Forderungen im Sinne gröszerer geseUschaflicher Vernunft und Moral formulieren musz".42) Sociale causaliteit en zedelike finaliteit vallen samen. Vandaar dat de klassenstrijd, sociologies beschouwd, niets minder is dan „der Prozesz der Humanisierung und Kultivierung, ja sogar Moralisierung der Gesellschaft

selbst "42) Socialistiese opvoeding is wel de zaak ener

klasse, maar dient in haar de zaak der mensheid. Het bur^ gerlik verwijt, dat socialistiese opvoeding partijzaak is, kan de socialistiese pedagogiek zich getroost laten welgevallen, want zij staat sterk in haar overtuiging, dat het de zaak dier partij is, welker belangen identiek zijn met de belangen der mensheid.

Daarom heeft de socialistiese opvoeding de grootse taak: „Diese stolze Partei der Zukunft zu bilden, neue Menschen zu gestalten, denen die Fortentwicklung der Moral, des Rechtes, der Kultur zu einer wirklichen Gemeinschaft für alle Parteisache wird, deren Parteiegoismus, ja, Fanatismus die gesellschaftliche Entwicklung ist."43) De marxisties* socialistiese opvoeder heeft dan ook geen keus tussen neutraliteit en mét*neutraliteit. Immers: „Jede Erziehung, die da meint, durch die Anrufung der bloszen allgemeinen Menschheitsideale eine Stellung über den Parteien gefunden zu haben, wird nur zu bald vor das Dilemma gestellt sein, entweder in Kraftlosigkeit und Phrasendunst auszulaufen, oder ihren Zöglingen den entschlossenen Bekennermut zu erzeugen, jene Partei zu nehmen, welche die Menschheits* ideale nicht blosz anschwarmen, sondern auch, soweit es geht, die soziale Wirklichkeit nach ihnen umgestalten will."4') Ook nog op levens*praktiese gronden moet de neutrale gezinsopvoeding voor het socialistiese arbeiderskind worden verworpen. Het is vooral Kanitz, die deze zijde van het neutraliteits*probleem scherp heeft belicht. De bourgeoisie, zo redeneert hij, is niet alleen op politiek*economies gebied de heersende klasse, maar ook in geestelik opzicht oefent zij door de haar ten dienste staande media: pers, film, school en kerk, een overheersende invloed uit in het openbare leven, waaraan vooral de voor indrukken zo ontvankelike jeugd zich niet kan onttrekken. „Geradezu

**) ibid., S. 48. *») ibid., S. 55. ") ibid., S. 79.