is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens de maatschappelike werkelikheid verdoezelende leuze der burgerlike pedagogiek: de opvoeding tot humaniteit, tot „ware menselikheid", tot „Vollendung des Menschen im Menschen".*) Dit geestes»aristocraties humanisties ideaal toch kan nooit verwezenlikt worden in een disharmoniese, op klassebelangentegenstellingen berustende maatschappij, waarvan dageliks de diepste menselike waarden: zelf* respect en gemeenschapsgevoel, door het kapitalisties uit* buitingssysteem worden geschonden. Het zou dan ook van grote naïveteit getuigen, de onverzoenlike tegenstelling tussen de maatschappelike werkelikheid en dit burgerlik*pedagogies ideaal der „humanitas" niet te zien. En waar naïveteit nooit de sterkste kant van een heersende klasse is geweest, moet worden aangenomen, dat hierbij klassesbedoelingen worden verhuld onder de schone schijn van een mensheidsideaal. „Die von ihr sachlich verfolgten Grundziele kann die Bour* geoisie nicht eingestehen; sie ist genötigt, sie zu verheim* lichen und in den Vordergrund den verschwommenen Begriff eines „„menschlichen"" Ideals zu rücken.T)

De communistiesspedagogiese conclusie luidt: Onder het kapitalisme kan het kind slechts óf kapitalisties óf proleta* ries worden opgevoed. Laat men nu de opvoeding der prole* tariese jeugd over aan de onopzettelike of bewuste- beïn* vloeding van het kapitalisties milieu: Kerk, school, pers, bioscoop, „straat", dan wordt zij geïnfecteerd door de kapb talistiessburgerlike geest. Met de dogmatiese, op geopen* baarde, dus absolute waarheden gegronde godsdienstige heilsleren als b.v. het Katholicisme en het Calvinisme, heeft het Communisme als dogmatiese maatschappelike heilsleer dus dit gemeen, dat het de invloed van andersdenkenden op zijn jeugd vreest, en het als een eis van zelfbehoud be» schouwt tegen deze onvermijdelike infectie van het milieu, een serum toe te dienen in de vorm van een specifiek com* munistiese opvoeding.

Communistiese opvoeding zal onder het kapitalisme meer een negatief dan een positief karakter kunnen dragen, daar naar haar opvatting een zuiver socialistiese (communis» tiese) opvoeding, eerst mogelik is in een socialistiese (com» munistiese) samenleving. Zij is in de eerste plaats anti*

o) Rühle. Grundfragen. S. 12. 7) Prol. Padag. S. 8.