is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vra.

Het Geschiedenisonderwijs op de Middelbare school is te veel politiek*economies, te weinig geesteswetenschappelik georiënteerd.

IX.

Op didactiese gronden behoort in de twee hoogste klassen der Middelbare School bij het Geschiedenisonderwijs capita» selectabehandeling, volgens de methode der concentratie door coöperatie, te worden toegepast.

X.

Op psychologiese gronden is er behoefte aan een literair» historiese, moderne cultuurschool.

XI.

In de hoogste klasse der Middelbare School moet, als keuzevak, filosofiese propaedeuse worden onderwezen.

XII.

De studie der psychologie in het algemeen, die der puber* teitspsychologie in het biezonder, is onontbeerlik voor ieder, die betrokken is bij de opvoeding en het onderwijs der rijpere Jeugd.