is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is op het standpunt van het Christendom, dat de Openbaring Gods geloovig aanvaardt, onjuist Dan komen laat Joodsche, Hellenistisch-Joodsche en Grieksch-Romeinsche geestesstroomingen in aanmerking als de achtergrond (en wel in hoofdzaak de donkere achtergrond), waartegen de ontwikkeling van het Christendom en dus ook de wording van het dogma (in onzen an) geteekend moet worden en uitkomt. En zou men veeleer de indeeling krijgen: L Grondslagen van het dogma in het Nieuwe Testament,

A. Het Evangehe.

B. De prediking der Apostelen.

1. Als uitbouw van het Evangehe.

2. In verhouding tot de „Umwelt".

Toch is het ten zeerste te waardeeren, dat Harnack het Evangehe nog aan de andere „Voraussetzungen" laat voorafgaan en ook daarin uitdrukt, dat dit hem niet geheel een product van het milieu is, zooals Religionshistorici doen.