is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw Testamentische Openbaring en bij de rijpe bezinning der kerk later wordt uitdrukkelijk de menschwording Gods ieleerd als hèt heilsfeit van den nieuwen dag. Zelf vestigt Harnack graag er de aandacht op, als eens iemand deze uitdrukking zóó gebruikt, dat men aan een werkehjk worden Gods zou kunnen denken, indien men kwaad wilde lezen uit een minder zuiver gebruikte formule.

Integendeel, de Apostelen hebben het Evangehe gepredikt in een wereld, die volgens ieders overtuiging in verval was, en die door het Christendom werd verlost uit deze ingezonkenheid1).

*) cf. Bavinck, Christelijke wetenschap, a.w., p. 10. cf. Harnacks eigen teekening, Mission, p. 161 v., 177 v.