is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luijder vader en schoonvader ende d'selve aengecavelt uijt den gemeenen boedel... in conformite van de acte van caveling daervan zijnde..."

Not. P. van Groenevelt.

Not. Arch. den Haag. Nr. 106 fol. 381.

30 Januari 1629.

„Compareerde... Jonathan Luchtenburch, raet ende rentmeester-generael van Noorthollandt, wonende in 's Gravenhage, mede erffgenaem voor een vyerde paert in de naergelaten goederen van wijlen den heere Hugo van Luchtenburch, in syn leven auditeur van de reeckeninge in Hollant... heeft... machtigh gemaect... Jan de Leeuw...

Aldus gedaen ende gepasseert ten huijse van de voors. heere comparant, staende in het Voorhout alhijer."

Not. H. A. van Slychtenhorst.

Not. Arch. den Haag. 9a.