is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van. Men kookt op een „cook stove", een soort kleine potkachel, waarvan de pijp in den schoorsteen uitkomt, en in den winter gebruikt men deze ook voor verwarming. Voor het wasschen der kleeren ziet men dikwijls een groote zwarte pot op het erf staan, waaronder een houtvuurtje brandt.

In den zomer is Jiet in huis heet. In de slechtere woningtypen vooral znn dan vele muskieten en vliegen, om van de kleine Argentjjnsche mier nog niet te spreken, die overal in het Zuiden een probleem voor de huisvrouw is, en bn' onvoldoende bestrijding een woning schier onbewoonbaar kan maken. Gaas voor de ruiten en deuren, zooals elk huis van ook maar eenige pretentie zeker in het Zuiden van Amerika bezit, vindt men dikwijls niet. Bij de woningen der lagere pachters is het in de meeste gevallen afwezig. Het is in geen enkel jaargetijde een onverdeeld genoegen om op zoo'n plaats te overnachten, al zjjn de bewoners in het algemeen gastvrij genoeg. Het inwendige der huizen loopt ook weer uiteen. De woningen der grootere boeren en landeigenaars zijn meestal goed afgewerkt en behaaglijk ingericht, maar deze huizen zn'n gering in aantal en vallen op. In de huisjes van de kleine boeren en vooral van de pachters, is in den regel niet meer dan het volstrekt noodzakelijke aanwezig, en het interieur is dan kaal en ongezelüg. Het is er meestal niet bepaald vuil, maar echt zindelijk en schoon is het er toch ook niet. Vele paehters doen niet de minste moeite om de kamers aantrekkelijk te maken, bij anderen zijn verschillende soorten van „fixins" te zien. Gordijntjes voor de ramen, vergroote familieportretten, gekleurde kalenders die als reclame door een winkel of een bank in het naburige stadje zjjn gedrukt en kleine photo's zn'n daarbij hoofdzaak. Alleen de beste boerenhuizen in het Zuiden kunnen de vergelijking met landwoningen in het Noorden en Westen doorstaan. Als regel zu'n de kamerwanden hetzjj van kaal hout, hetzij gewit of beplakt met krantenpapier, een enkele maal met dubbele pagina's uit modeplaten of katalogi van verzendwarenhuizen. Behangselpapier is, stellig in pachterswoningen, uitzondering en is dan vaak gescheurd, verkleurd en vuil. Slechts in de ruimere huizen staat geen bed in de „huiskamer". Als regel slapen daar een of meer personen en staat slechts in het bijkeukentje geen bed. Is het gezin arm en talrijk, dan zijn er geen bedden genoeg. Verschillende kinderen gaan dan in een bed, een enkele slaapt wellicht op een berg katoen, waar het wat dieper inkruipt als het koud is. Het slapen van ouders en kinderen in hetzelfde vertrek is gewoon. Geborduurde bedspreien en kussensloopen versieren