is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DR. J. H. HALBERTSMA

EEN BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN ZIJN PERSOON, ZIJN DENKBEELDEN EN ZIJN ARBEID

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Mr. L H. HDMANS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP ZATERDAG 8 APRIL 1933, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR, DOOR

PIETER ANNE JONGSMA

GEBOREN TE WORKUM

DRUKKERIJ y.h. A. FLACH - SNEEK MCMXXXIII