is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijvend werd geacht. Nu echter juist die sociale bedding: aan het veranderen is en zijn oevers wegspoelen, heeft het liberalisme zijn begrenzing verloren en, in plaats van een strooming in een bedding, is het als een meer geworden, groot van oppervlak doch zonder stroomr zonder richting, zonder kracht tot stuwen. Zijn beginselen bestaan nog, doch zij kunnen geen richtkracht meer ontwikkelen.

Fascisme en Nationaal-socialisme.

Historische Democratie meent dat bij de protestantseh georiënteerde volken geen plaats is voor het fascisme, zooals het zich in Italië heeft ontwikkeld. Wij kennen niet het geloof in één man, dat daarvoor noodig is; wij brengen daarom zulke mannen niet voort. Wij hebben het fascisme niet noodig en wij verdragen een dergelijke uitschakeling van de publieke controle en van het contact met de Regeering niet. Een land met zulke sterke protestantsche vorming als Nederland, dat een zoo geheel andere bron van zijn gezag heeft dan Italië, kan geen fascisme aanvaarden. De verkeerde toestanden, die de wensch er naar bij een aantal personen te voorschijn hebben geroepen, hebben een geheel anderen oorsprong dan de toestanden, die in Italië de groote omwenteling brachten. Wij zullen die toestanden ook op geheel andere wijze moeten verbeteren.

Het duitsche nationaal-socialisme, als reactie op het internationale socialisme en het internationale roomschkatholicisme, is wel eenigszins de verschijning, in de noordelijke landen, van het zuidelijke fascisme. Wij zouden voor Nederland niet die tegenstelling tusschen nationaal en internationaal socialisme wenschen en liever een vervloeiing zien in een gezamenlijke oriënteering op de groote protestantsch, - angelsaksisch - germaansche cul-