is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND EN VLAANDEREN

EEN ONDERZOEK NAAR DE HOUDING DER NEDERLANDERS TEGENOVER HET VLAAMSCHE VRAAGSTUK 1830-1873

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. J. HUIZINGA HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE VOOR DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 12 MEI 1933 DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

CATHARINA CHRISTINA TER HAAR

GEBOREN TB SNEEK

MCMXXXIII UITGEVERIJ C. A. MEES, SANTPOORT (N.-H)