is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

tiende congres — artikelen in de Arnhemsche Courant — Vuylsteke's meening — elfde congres — twaalfde congres — invloed van de Fransch-Duitsche oorlog — dertiende congres — oordeel van Jan ten Brink over de congressen.

Vijfde Hoofdstuk: Tijdschriften en Personen 121

In voed der congressen op de betrekkingen tusschen Nederland en Vlaanderen — boekhandelkwestie — Kemink en Thijm — Burlage en Thijm — Leemans en Thijm — Thijm en de Algemeene Konst- en Letterbode — Thijm en de oprichting van het Metalen-Kruismonument — Gedenkboek van Hofdijk en S. J. van den Bergh — S. J. van den Bergh —Thijm's Dietsche Warande — andere tijdschriften — Almanak der Schoone Kunsten — Astrea — Drenthina — Rederijker — Nederlandsche Spectator — Nederlandsch Magazijn — August Snieders

Tijdspiegel en Vaderlandsche Letteroefeningen — bloemlezing van Hecker

en Goeverneur — Hoffmann von Fallersleben over de Vlaamsche Beweging — De jager — Schimmel — Arnhemsche Courant over de Vlaamsche Beweging — Ising—Jan ten Brink—Van Lennep — Potgieter—Busken Huet—Multatuli — Vreede — houding der historici — andere letterkundigen — Tollens — Beets — Spandaw — Withuys — Bogaers — De Vries — Kern — Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Slothoofdstuk *54

Redenen waarom Nederlanders zich tot Vlaanderen aangetrokken konden gevoelen — belangstelling over het algemeen gering — verklaring daarvan — vergelijkingmet andere nationaliteitsbewegingen—het begrip Belgische nationaliteit — verhouding tusschen de Belgische én de Nederlandsche staat — verschil tusschen Hollanders en Vlarningen — standpunt der Vlarningen tegenover Nederland — toenadering tusschen Vlamingen en Duitschers — standpunt der Nederlanders tegenover Duitschland — tegenstelling op godsdienstig gebied — beteekenis daarvan.

Register 212