is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor het Westland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Café-Restaurant De Gouden Leeuw

J. VAN DEN BERG & Zn. } DE LIER

= LUXE VERHUUR-INRICHTING = EXPEDITEURS - Telef. 15 - STALHOUDERIJ

" (nacht en dag geopend) ——i

OLIE == BENZINE = GARAGE SPECIALE TARIEVEN voor vrachten groenten en fruit naar het BUITENLAND

DAMES EN HEEREN!

Als ge bij een bezoek aan 't WESTLAND, ook DE LIER aandoet, vergeet dan toch vooral* niet, ook even een kijkje te nemen IN DE ZAAK van

S. van der Klis, Dorpstraat

aldaar. U zul daar alles vinden wat voor U op Uw reis onontbeerlijk is n % dagelijks versch verkrijgbaar: PAIN LUXE, SUIKER VLINDERS, GEMBERBROODJES, GEVULDE KOEKEN, COCOSKOEKEN, BOLUSSEN, enz. Verder ALLE SOORTEN GEBAK EN BONBONS

Ook bestaat hier gelegenheid, bij vroegtijdige bestelling voor kleine en groote gezelschappen, een LUNCH etc. te gebruiken. Verder staat ondergeteekende U gaarne tot het geven van nadere inlichtingen ten dienste. — Minzaam aanbevelend,

S. van der Klis, Confiseur

Telef. No. 1 - Giro 132581 - DE LIER

Schildersbedrijf A. P. van Reeven

DE LIER, Dorpstraat, Telefoon 33

Verf- en Glashandel

EEN GOED ADRES

voor alle voorkomende Schilderwerken