is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal aantal mannen en vrouwen, werkzaam in de onderscheidene bedrijfsklassen in Nederland.

Beroepstelling Bedrijfsklasse 1900, 1910, 1921

in duizendtallen

Toeneming in °/0 in '21 sinds 1900

In °/0 van de totaal bevolking op 1 Jan. 1921

In °/0 van de bevolking, die een beroep uitoefent per 1 Jan. '21

NijverheicUbedrijven 651 790 1029 68 16.0 37.5

Landbouwbedrijven 570 618 626 10 9.1 22.5

Visscherij, Jacht 22 24 20 —9^ 0.3 0.8

Handel 186 225 272 46 4.0 10.0

Verkeerswezen 136 199 262 94 3.8 9.6

Crediet- en Bankwezen 6 10 30 400 0.4 1.0

Verzekeringswezen 4 8 17 300 0.3 0.6

Vrije Beroepen — 143 — 2.1 5.3

Onderwijs — — 68 — 1.0 2.5

Huiselijke diensten — — 221 — 3.2 8.0

Losse werklieden — — 25 — 0.4 1.0

Godsdienst — — 12 — 0.2 0.6

Beroep onbekend — — 4 — 0.1 0.3

Zonder beroep [ 3173 3584 4138 31 60.0 —

Totale bevolking | 5104 | 6868 6865 | 34 | 100.— |

parallel aan die in Nederland. Zoo schrijft Kühne over „Die neue Gesellschaft":

„Zu Beginn des 19ten Jahrhunderts fanden vier Fünftel der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Um die Mitte des Jahrhunderts war es nicht mehr die Halfte, nach der letzten Berufszahlung von 1907 nur noch ein reichliches Viertel (28.6 °/0). Die Bevölkerung, die sich von Handel und Gewerbe nahrte, betrug zu Beginn des 19ten Jahrhunderts etwa ein Sechsel der Bevölkerung, um die Mitte des Jahrhunderts etwa ein Viertel, 1907 erheblich über die Halfte (56.2<y0)"i). x

In andere landen van Europa en in dè Vereenigde Staten van Amerika ziet men bij raadpleging der statistische bronnen een analoge maatschappelijke ontwikkeling, hier sterker, daar zwakker. Overal merkt men een teruggang op van het aantal personen, werkzaam bij landbouw, jacht en visscherij en een toeneming van het aantal bij industrie, handel en verkeer. Intusschen geven lang niet alle bronnen voor de bedrijfsgroepen

J) Handbuch für das Berufs- und Fachschulwesen, p. 12.