is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geraad-

Land Jaar pleegde

bron

Aantal personen in ^o/ van het totaai de beroepsgroepen ^personen* absoluteeijfers X 100 een beroepe werkzaam

Landbouw en visscherij

Industrie

Handel en verkeer

Landbouw en visscherij

Industrie

Handel en Verkeer

Duitschland1) 1907 Stat. 8656 9831 3496 34,0 39,1 13,9 Jahrb. f. d.

Deutsche Reich

1926 1928 9762 13239 5274 30,5 41,4 16,5

België 1910 Ann.Stat. 620 1667 643 16,1 48,6 16,8 1925/

1920 1926 481 1467 566 16,3 46,8 18,1 Frankrijk 1906») Ré- 8855 7226*) 20696) 42,7 3 4 9 4) 10,0B)

sultats

1911") Stat. du 8690 7616*) 20535) 41,0 36,94) 9,8»)

1921*) sement 8732 7470») 222911) 41,9 35,8*) 10,75) 1921

1921 9023 7846') 2314s) 41,6 36,1*) 10,6s) 1921») 9023 6662 3498 41,5 30,7 16,1

Engeland & Wales 1921 Census i

1921 1 1164 8127 3479 6,7 "47,3 20,2

Italië 1901 Annua- 9666 3990 1197 67,3 23,6 6,1

1911 rio Stat. 9086 4946 922 66,6 30,2 6,6

1921 Ital. 10264 6366 1102 65,7 29,1 6,0

Spanje 1900 Censo 4558 1023 362 62,2 14,0 49

1910 Espana 4221 1077 403 66,3 14,4 6,4

Zweden 1910 Fölkrak- 1016 666 232 60,0 27,8 11,4

1920 ningen 1058 808 371 41,1 31,4 144

Noorwegen 1910 Arsbok 359 239 138 39,0 26,0 16,0

1920 394 310 211 37,0 29,1 19,8 Denemarken 1911 Folke 404 295 179 37,0 27,1 16,4

1921 taelbngen 475 368 227 35,7 | 27,6 17,0 Zwitserland 1910 Stat. 477 822 276 28,2 I 48,6 16,2

Jahrb,

1920 Schweiz 486 834 308 27,3 46,9 17,3

Ver. Staten 1910 Stat. 12669 11694 6262 33,2 303 16,4 v. Am. Abstract

1920 Un. St. 10963 13909 [ 7307 I 263 | 33,4 | 17,6

1) Gebied als in 1926.

2) 87 departementen.

*) 90 departementen, d. w. z. met inbegrip van Elzas en Lotharingen.

*) Industrie en verkeer.

B) Alleen handel.