is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrijfsorganisatie en socialisatie, arbeidsbemiddeling en arbitrage, werkeloosheidsbestrij ding en collectieve arbeidscontracten, toonstelsels en indexcijfers, associatievormen en arbeidsvoorwaarden, waarde en gebruik van sociale statistieken en graphieken. sociale wetgeving zoowel nationaal als internationaal zijn voor de meeste dezer maatschappelijke beroepen van essentieel belang.

Het practisch gebruik der vreemde talen en van de moedertaal, kennis van en inzicht in sociaal-economische en financieeleconomische vraagstukken met daarnaast zooveel practische kennis van aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, wiskunde, schei- en natuurkunde, natuurlijke historie en teekenen als van een beschaafd mensch mag worden verwacht, levert een geschikte onderwijsstof voor de opleiding tot al de genoemde maatschappelijke beroepen.

Goed gedoceerd vormt deze onderwijsstof een zekere eenheid en behoort tot een omlijnd cultuurgebied, het moderne leven met zijn practische en wetenschappelijke eischen, zijn ethische grondslagen, zijn ideaal van een hoogere internationale gemeenschap.

In het Nederlandsche economisch middelbaar onderwijs zijn \ reeds de grondslagen gelegd voor een maatschappijschool, die | aan de behoeften van het moderne leven tegemoet komt, waar andere instituten door onderwijskarakter en onderwqsstof tekort moeten schieten. Op deze grondslagen kan door goede onderwijsorganisatie, juiste wettelijke regeling en voldoende paedagogische verzorging het gebouw der Nederlandsche maatschappijschool verrijzen.