is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiertegenover moet de student zich verplichten zich later in dienst der staatsscholen te stellen. Na twee jaar wordt opnieuw een vergelijkend examen gehouden De candidaten, die slagen, worden professeurs dans les écoles pratiques de commerce, de anderen blijven voorloopig professeurs-adjoihts.

Ook in Frankrijk wordt door de leeraren bij het handelsonderwijs op een universitaire opleiding aangedrongen.

In Italië loopt de opleiding over het Instituto Commerciale naar de handelshoogeschool met 4-j. cursus.

In Tsjecho-Slovakije wordt van de studenten, die een hoogeschcolopleiding voor leeraar bij het handelsonderwijs verlangen, geêischt, dat zij met de beginselen der handels-economische wetenschappen op de hoogte zijn. Na een hoogeschoolopleiding van twee jaren blijven zij nog twee jaren in schoolopleiding ongeveer op de wijze als de Studienreferendare in Pruisen. Daarna moeten zij een staatsexamen afleggen, waarbij vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig zijn

In Engeland bestaat geen van staatswege voorgeschreven opleiding. Aan de high-school of commerce te Manchester en het City of London-college worden leeraren bij het handelsonderwijs opgeleid, echter zonder paedagogische vorming1).

In Duitschland is de opleiding voor leeraar bij het handelsonderwijs sedert 1898 geregeld. Vóór dien tijd bestond ook daar geen behoorlijke opleiding en konden de woorden van Prof. Van der Aa worden toegepast, die nog steeds voor Nederland gelden: „Den grosseren Anteil an der Lehrerschaft steilten indessen die Lehrer an den Gymnasiën, Bürgerschulen und Volksschulen, die sich autodidaktisch für die Aufgaben der Handelsschulen bef ahigen mussten, sei es an Hand der Literatur. sei es endlich unter der Anleitung unterrichtlich erfahrener Handelschullehrer".

Nu zijn in Duitschland vrijwel alle leeraren bij het middelbaar handelsonderwijs aan de Handelshoogescholen opgeleid. Daar ontvangen zij ook hun paedagogisch-didactische vorming.

!) Over het voorgaande raadplege men Dr. Friedrich Feld, Die Ausbildung von Handlungsgehilfen und Handelslehrern im Auslande. (In: Veröffentlichungen des deutschen Verbandes für das kaufmannische Bildungswesen. Band 74, p. 35 vlg.

Over Nederland werd Dr. Feld onjuist ingelicht Hij schrijft dat een laalleeraar verplicht zou zqn een aanvullingsexamen af te leggen in „wirtschaftr wissenschaftliche Facher oder Wirtschaftssprachen."

Vgl. ook Prof. Karl von der Aa, Vorbildung und Ausbildung der Handelsschullehrer in Deutschland en P. Meunier, La formation des professeurs d'enseignement commercial en France, beide in: Revue internationale pour 1'enseignement commercial, No. 12, 2e série, 1932.