is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de overige zintuigen acht de schr. goed ontwikkeld, * alleen de tastzin scheen hem minder dan bij Europeanen wat hij toeschreef aan de dikke epidermis. Wat betreft de smaak deze schijnt, te oordelen naar het volgens ons walgelike voedsel' dat dikwijls bij vele natuurvolken genuttigd wordt, minder ontwikkeld. In aansluiting bij de ervaringen omtrent de andere zinnen hgt de onderstelhng voor de hand, dat gewoonte en oefening ook hier een grote rol spelen. Dat natuurvolken , eten, wat ons tegenstaat, is trouwens geen bewijs, dat ze de verschillende smaken van het voedsel niet onderscheiden Gewenning is een belangrijke factor. De Koek vermeldt van een ontmoeting met een pygmoïde volksstam op N. Guinee dat deze mensen o.a. hagedissen en slangen aten. Maar zé vonden gedroogde vis afschuwelik, Javaanse suiker vonden ze met lekker en rijst wezen ze af. Met de lucht van katjang ïdjoe-soep kon men ze de hut uitjagen i).

Wanneer we de getuigenissen van de ethnografen aanvaarden, staat het waarnemingsvermogen der lagere volken dus met yer boven of beneden dat van kultuurvolken en bestaat het verschil in waarneming hoofdzakelik in verschil in oefening. Als dit vaststaat, kan men dus onmogelik spreken van „primitieve waarneming", zooals Werner doet

„... die Sinnesspharen in ihrer Besonderung: die Spharen des Gesichtes, Gesmackes, Geruches usw. zeigen allem Anschein ^ wfUTx?nmitlVerfn êeisti«en Stuf en eine viel engere Gemeinschaft Wir verstenen in der normalen Psychologie unter Synasthesie die Tatsache des Aneinandergekoppeltheit von Wahrnehmungen verschiedener Sinnesgebiete: Eine bekannte Form ist etwa die Farb-Tonsynasthesie, die dadurch karak- F tensiert ist dasz die betreffenden Menschen beim Horen von i Tonen gleichzeibg Farben sehen. Es sprechen alle Anzeichen dafur dass beii Naturvölkern diese Synaesthesie eine grössere Holte als beun Kulturmenschen spielen" 2) hJJÜJe uitd™kkin8 »es sprechen alle Anzeichen dafür"

orr/ïï ™ IV^" h°!de te **L Het k of ^en moet,

Z ^ Van "^e^" te maskeren. En inderdaad

zijn die Anzeichen wel uiterst zwak

a^tT'»VerV°lf: "Z\B' fmde.n wir Weltbilder bei fortgeschnttenen Naturvölkern in Agypten, Babylonien, Mexiko,

•J? ^™ A'*dC K0C^ E?Üge ethno&raphische en anthrop. gegevens omtrent Gen. 1912gblzmi5n bergland van Zuid-Nieuw-Goinea. T. Kon. Aardr. 2) Werner LL, blx. 62.