is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtergrond staan. We kunnen de aangewende kuren in mechanies ingrijpen en medicijnen indelen"*).

Reitzenstein somt dan op: water van hete zwavelbronnen wordt gedronken. (Loyaliteits-eilanden). Spaanse peper (Bafioti-vrouwen) of kokend hete bananen worden gegeten. (N.-Caledonië) i).

Aftreksels van ongenoemde planten vermeldt Codrington van de Melanesiërs der Banks-eilanden en N.-Hebriden 2), H. Meyer van de Barundi 8).

Het drinken van kopervitriool-oplossing passen de vrouwen der Wa Suaheli toe 4); de herkomst van dit middel bij dat zeer gemengde volk ligt wellicht buiten Afrika. Ook Perziese vrouwen bezigen het onder vele anderen middelen 5).

Onder de mechaniese middelen somt Reitzenstein op: trappen op de buik van de zwangere vrouw, de buik samensnoeren om de foetus 't groeien te beletten, de eisteek met een spitse stok (Assiniboin-Indianen), het drukken van de buik op een paal (idem). Verder het wrijven van het onderlijf, waarna gloeiende kolen in een oude schoenzool gewikkeld, op de buik gelegd worden. (Kalmukken). Geraffineerd geschiedt volgens Bessels het perforeren van het embryonale vhes door middel van een omhuld mes door Eskimo-vrouwen, waarvan zij door draden het foudraal kunnen verwijderen en weer om het scherpe deel terugbrengen. De zwangere voert deze operatie zelf uit6).

Van de abortieve middelen, gebruikt in Ned.-Indië, heeft Kleiweg de Zwaan7) een groot aantal met name genoemde medicamenten gevonden, benevens nog enkele niet met name genoemde. Hij heeft niet trachten te bepalen, in hoeverre ze doelmatig moeten worden geacht, wat trouwens wel heel moeilik zal zijn, maar vermeldt wel ettelike keren, dat een middel waarschijnhk op de idee van „transmigratie" berust. Ik telde niet minder dan 60 medicamenten, terwijl de auteur 10 X de mening uit, dat toverij in het spel is. Een enkele maal lijkt mij dit ongemotiveerd, b.v. waar uit het zeggen van de Kuni-

*) ibid., blz. 216.

2) R. -H. Codrington, The Melanesians 1891, blz. 229.

3) Hans Meyer, Die Barundi, blz. 109.

4) H. Krausz bij O. von Hovorka und A. Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin II 1909, blz. 543.

5) Polak bq dezelfde, blz. 542.

6) Von Reitzenstein 1.1., blz. 216—218.

T) J. P. Kleiweg de Zwaan. Abortus provocatus in den Indischen Archipel. Mensch en Maatschappij 1928 blz. 127 e.v.