is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulde het „Schwartze Korps", dat de Jodenkwestie in 1933 dadelijk en met brutale middelen had kunnen zijn opgelost, maar dat het beter werd geoordeeld te wachten tot Duitschland een militaire macht had.

Gedeeltelijke discriminatie leidt altijd tot volledig discriminatie. Wanneer het in étappes gaat, lijkt het alleen minder vreeselijk.

Leefde deze algemeene Jodenhaat bij dat Volk? Neen. Al die jaren trommelvuur hebben niet kunnen voorkomen, dat er nog millioenen Duitschers zijn, die in hun binnenkamer zich diep schamen over deze verachtelijke Jodenvervolgingen en niet voor niets wordt door „Angriff" en ,,Schwarzes Korps" altijd gescholden op de „Miesmacher" en „Intelligenzbestien" — intelligentie schijnt de meest verachte eigenschap te zijn — met het dreigement dat zij evenzoo behandeld zullen worden als de Joden, wanneer zij hun mond tegen de vervolgingen durven open te doen.

Leefde en leeft dit? Uit het Verleden.

Laat mij slechts één voorbeeld uit het Duitsche verleden noemen: den beroemden componist-dirigent Felix Mendelssohn Bartholdy en zijn familie.

Zijn grootvader was de beroemde philosoof Mozes Mendelssohn, geboren te Dessau. Hij was een typische Duitscher, die aan Koning Frederik II verweet het Duitsch voor het Fransch als hoftaal te hebben verlaten. Hij was intiem bevriend met den Hertog van Brunswijk, Lessing en Herder.

Zijn zoon Joseph, man van wetenschap, was zeer bevriend met Alexander von Humboldt. Zijn dochter Dorothee trouwde met den historicus Friedrich von Schlegel. Een andere zoon, Abraham, de vader van den componist, was in 1819 stadsraad van Berlijn. Hij wordt een invloedrijk bankier en de stichter van het bankiershuis Mendelssohn.

Jacob Salomon Bartholdy, zwager van Abraham Mendelssohn, was Pruisisch diplomaat, geboren uit Joodsche ouders. Hij studeerde aan de Universiteit en hij was in 1813 gezant van Pruisen te Rome. Op zijn suggestie voegde Abraham Mendelssohn aan zijn naam den naam Bartholdy toe.

Felix Mendelssohn Bartholdy bracht Bach aan Duitschland terug. Hij slaagde erin in 1829 uit te voeren de Mattheus Passion, die sinds 100 jaar was vergeten. De weerklank in geheel Duitschland was groot. Goethe schreef ervan: ,,Het was mij alsof ik de zee hoorde ruischen".