is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vita Jesu manifestetur in carne nostra mortali. (II. Cor. IV.)

— Castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar. (Cor. IX, 27.)

— Quotidie morior! Het is de grondwet der heiliging der zielen; sterven; sterven aan ons zelf, sterven aan de wereld, sterven aan onze eigen verdorven natuur. Niets doet pijn, niets doen lijden gelijk sterven. Sterven is tegen de natuur.

— Qui sunt Christi carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis. (Gal. V, 24.)

AGERE CONTRA.

Natuur en Bovennatuur staan nu eenmaal en in alles lijnrecht tegenover elkaar. Het is zoo voor ieder menschenkind. Het kan minder of meer zijn. De tegenstelling, de strijd is bij iedereen. Het is het droeve gevolg van de zonde.

De Heiligen hebben er zich op toe gelegd, ons den strijd te leeren. Er is op slot van zaken maar één middel: er tegen in gaan. Agere contra!

Ik heb geen zin om dit of dat te doen, geen zin om te bidden, geen zin om te werken. Ik doe het tóch. Iets trekt me aan wat verkeerd of slecht is: Het gebeurt niet. Die tegenzin voor het goede, die lust naar het verkeerde, dat is de drang der natuur, en deze is bedorven.

Heeft men zich als offer aangeboden, dan wordt dat verzet wellicht gemakkelijker. Immers dat tegen de natuur in gaan, wordt beschouwd als een offer, een offer dat uit liefde wordt gebracht. Wat zwaar is wordt dan betrekkelijk licht. Het wordt immers beschouwd als een offer, uit liefde gebracht, uit liefde voor Hem en zijn Rijk.

S. Augustinus zegt: „Durum est et grave quod Dominus imperavit: Abneget semetipsum, tollat crucem suam .... Sed