is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze gesteltenis zijnde, waren mijne ingewanden en tegelijk mijn geheel lichaam brandende gelijk vuur, zoodat mijne gezellin, die bij mij in. hetzelfde bed lag zich verschrikte als zij mij onverdacht aanroerde, maar zij wist van niets af van al hetgeen in mij omging, maar het is aan niemand • in de wereld bekend, wat eene ziel in zulk eene gesteltenis lijdt, niemand kan er eene schets van weten als degenen die het ondervonden hebben.

Deze heer, waar ik hierboven van gesproken heb, heeft zich bekeerd in 1844 en is gestorven in 1850 op de derden Pinksterdag, maar of hij in de liefde Gods volhard heeft tot deh dood toe, dat wil ik hopen» De dood van zijne vrouw is geleden van 1835 17 Juni.

Het is uit dankbaarheid dat ik dit verhaald hebbe, omdat God mij ip. dit huis met zoovele gratiën voor4komen heeft en geroepen heeft tot het kloosterlijk leven en te gelijk