is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit tijdstip ondervonden hadden. Intusschen, hoe meer wij zorgden om alles in orde te stellen, hoe meer wij zagen dat alles ontbrak. Om het huis wat te'doen opdrogen, moesten wij ook eene kachel hebben. Een man, die ons het huis gewit had, had ons ook eene kachel verhuurd, waarvoor wij alle weken 7 centen huur gaven, dus alle dagen 1 cent. In de recreatie hebben wij nog dikwijls er mede gelachen.

Onze Heer Commissaris had twee Zusters laten overkomen uit den Bosch ■uit het Liefdehuis, met name Zuster Theresia en Zuster Francisca. Zij waren beiden ons zeer toegedaan en bezorgd om ons in de goede orde te onderrichten. Hoe dom win ook waren in de oprichting van dit{groot werk, zij zagen toch, ■ dat de'goede God ons alle daagen meer en méér zegende met alles wat wij noodig hadden.

Ik kóm nog eens terug op onze hierboven gemelde kachel, want als ze omtrent twintig daagen -gebrand had, begon onze Zuster Maria, welke zeer