is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geprofest den 2den Mei 184-9. Deze goede Zuster heeft in Sittard "bij arme kranken hare liefdewerken verricht en aangetast door eene hevige koorts van Gangelt teruggekomen, 5 weken voorbeeldig geleden, met liefde en devotie de H. Sacramenten ontvangen, in den Heer overleden den 22sten Nov. 1862. Zij was 38 jaren oud, geb. Maria Helena Hübertina Snits uit Erkelens.

Nu kom ik nog eens terug op page 9, daar heb ik gesproken van mijn vaderlijk erfdeel. Ik herinner mij nog heel goed, dat ik mijnen nood eens ging klagen bij den Eerw. Heer Deppen, welke in dien tijd alhier Kapelaan was in de St. Servaaskerk, alhoewel hij mijn biechtvader niet was. Na dat ik mij gebiecht had, begon ik mijn hart aan Hem te openen en te kennen te geven, dat ik gedurig verlangde om toch ergens in een klooster opgenomen te kunnen worden voor werkzuster, of Hij toch niets wist voor mij. Die 'goede Heer kende mij n>et, Hij was verwonderd van mijne uitdrukkingen en mijn