is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat. Deze indruk zou onjuist zijn. Er zijn gemeenten met een goeden kerkgang. De kerk is dan 's morgens vol. 's Middags of 's avonds niet. Dien goed bezetten voormiddagdienst treffen wij aan in sommige (niet alle) orthodoxe gemeenten, in geen enkele met een vrijzinnige of evangelische prediking. Over 't algemeen is Noord-Groningen niet kerksch. In de meeste plaatsen is er dan ook alleen 's morgens dienst.

Zelf heb ik drie jaren gestaan in een gecombineerde gemeente. Twee dorpen: 't eene trouw in den kerkgang (vooral 's avonds), 't andere was en is nog onkerkelijk. In dit onkerkelijke dorp, met pl.m. tweehonderddertig Hervormden, stond de kerk net even buiten het dorp. Zondags preekte ik dan voor gemiddeld vijf en dertig menschen. Een enkele avonddienst bracht zestig in het kerkgebouw, meerdere ochtend- en middagdiensten vijf en twintig. De mannen zaten links, de vrouwen rechts. Behalve de mannenbroeders uit den kerkeraad en één kerkvoogd, die vlak bij den preekstoel zaten, zaten er in de kerk nog vier mannen, door sterven tot twee teruggebracht, als trouwe kerkgangers aan de linkerzijde. De anderen waren vrouwen. Hun aller leeftijd was tusschen de veertig tot tachtig jaar. Als de jeugdige orgeltrapper zijn moeder niet verving, was er geen jeugd, tenzij er doopelingen waren.

Maar zoo is het niet in alle plaatsen. Gelukkig zijn er gemeenten waar wèl mannen en waar wèl jeugd in de kerk is. Maar zie ik goed dan zijn er ook dorpen waar procentsgewijze nog minder kerkgangers zijn en dat er meer plaatsen in Noord-Groningen zijn waar de jeugd slecht naar de kerk gaat is een feit.

Maar ook de trouwe ouderen komen niet altijd!

Een factor, die van grooten invloed is op het kerkbezoek der wel-meelevende gemeenteleden, is het familiebezoek. Dat wordt 's Zondags per fiets gebracht aan de familieleden in de naburige dorpen. De Zondag is trouwens de eenige dag waarop zij dit bezoek kunnen brengen. Is er nu een datum afgesproken, dan gaat men dien Zondag niet naar de kerk. Misschien nog 's avonds om zeven uur, maar dan is het bezoek ook al weg of gebracht. Wie in een voorbereidingspreek voor 't Heilig Avondmaal ook de mogelijkheid noemt dat zij op de uitnoodiging: komt, want alle dingen zijn gereed, a.s.