is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuiden, het meerendeel van de boeren en middenstanders is aangesloten, wordt op deze vroomheid een beroep gedaan. Dit is de „christelijke" grondslag van deze beweging. Eén van de eerste landspelen eindigde met een „danklied voor het gewas", dat op de wijze van Gezang 180 door de geweldige massa werd meegezongen.

Ik geloof niet ver van de waarheid af te zijn, als ik beweer, dat nog geen 3 pet. van deze boeren, voorzoover ze uit Noord- en Midden-Drente kwamen, gewend waren, Zondags in hun eigen dorpskerk de lof te zingen van de groote daden van die God die onze Vader is in Jezus Christus.

Zoo zijn de drenten over het algemeen, mede door de levensomstandigheden die hen gevormd hebben, sobere, maar ook wel eens wat sombere, ernstige, maar soms ook wat zwaarmoedige menschen.

Er is heel wat schakeering mogelijk in dit opzicht. Sommige dorpen hebben een buitengewoon hooge zelfmoordstatistiek; in andere treft u een zekere algemeene blijmoedigheid in het volkskarakter. Maar altijd overheerscht de geslotenheid, die alleen bij buitengewone gelegenheden omslaat in uitbundigheid.

Al wat in het voorafgaande gezegd werd, is noodzakelijk tot goed begrip van de ontwikkeling en de huidige stand van het kerkelijk leven op het drentsche zand. Alleen wie het volk kent kan de vragen van het volk aan de Kerk verstaan. „Bloed en bodem", de daarmee samenhangende sociale omstandigheden, het volkskarakter; ze vormen tesamen het „leven", dat de Kerk met het door haar gebrachte Woord moet „begeleiden", en niet alleen „begeleiden", maar ook „doopen" en „bekeeren". Daarmee heeft de Kerk het, de eeuwen door, altijd als het haar ernst met haar opdracht was, zwaar gehad. Gemakkelijk en „gemoedelijk" werd het kerkelijk leven alleen dan als het Woord van God openlijk of tersluiks ingewisseld werd voor de klanken die oprijzen uit bloed-en-bodem.

Over het kerkelijk leven van het drentsche volk in de middeleeuwen is weinig bekend en het is ook niet onze taak,