is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor dat wat het volk „van nature" ligt. De geschiedenis van de Kerk in Drente heeft trouwens bewezen dat het volk het dan op de duur „wel gelooft"!

„Landbouw en Maatschappij" heeft haar eigen dagblad dat nog altijd sterk de neiging heeft het „het daget in den Oosten" tot sociaal en politiek „Leitmotiv" te nemen. De Zaterdagavondblad-overdenking wordt geplaatst onder het hoofd „Het Diepere Leven". Het is hier niet de plaats in te gaan op de economische en sociale inzichten van deze beweging. Wel moet nog gezegd worden dat ze alleen al door haar bestaan, maar ook door haar streven de vraag naar het bestaansrecht van afzonderlijke christelijke boerenbonden zeer accuut maakt.

Naast de andere jeugdbewegingen heeft de laatste tijd ook die van „Landbouw en Maatschappij" een gunstige remmende invloed op de jeugdverwildering in Drente. Het „dat doet een jonge boer niet" is voor velen aanleiding zich te onthouden van het bezoeken van de tallooze, elke Zondag weer, door de vele invloedrijke caféhouders georganiseerde kermissen en „volksfeesten". Een zevental café's op de tweeduizend inwoners is geen zeldzaamheid! Het alcoholgebruik is wel veel minder geworden, maar is toch nog veel te veel een, vanzelfsprekende, kritiekloos aanvaarde, gewoonte. Voor de Kerk ligt hier ook een vraagstuk. Er zijn nog dorpen zonder consistorie- of catechisatiekamer waar het café de ontvanggelegenheid voor vacaturebeurten-vervullende predikanten en de vergaderplaats van kerkeraden is.

Noord-Drente staat er tot nu toe, op een enkele uitzondering na, kerkelijk het slechtste voor. Kerkbezoek, dat i a 2 pet. van de bevolking omvat, is een verschijnsel dat in sommige dorpen al tientallen van jaren regel is. Toch is er ook hier een kentering, die hoop geeft.

De conclusies t.o.v. de stand van zaken wat betreft sacramentsgebruik, bijbelkennis, zendingsbewustzijn e.d. zijn uit het bovenstaande gemakkelijk te trekken. Merkwaardig is wel dat in enkele dorpen het aantal avondmaalsgangen veel grooter is dan het gemiddelde aantal kerkgangers.